QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 

Hayraovat.com có mục tiêu sẽ trở thành ứng dụng mua bán online hàng đầu. Tất cả các thông tin, hạng mục của ứng dụng đều dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu của website hayraovat.com. Người sử dụng sẽ dễ dàng khai thác, tìm kiếm và đăng các thông tin liên quan về các danh mục sản phẩm cần bán khác nhau, từ bất động sản, đồ điện tử đến xe ô tô và còn nhiều hơn nữa.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG
–  Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với tất cả các Thành viên tham gia hoạt động thương mại điện tử thông qua ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của hayraovat.com.

– Các điều khoản và điều kiện được đặt ra dưới đây sẽ quản lý việc sử dụng các dịch vụ do hayraovat.com cung cấp và có sẵn trên ứng dụng

– Bằng cách sử dụng ứng dụng, Người dùng được xem là đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong quy chế (‘Quy chế’), cũng như các điều khoản và điều kiện được ám chỉ và/hoặc bao hàm.

– Hayraovat.com là chủ sở hữu. Người dùng phải là một Cá nhân hoặc Doanh nghiệp như được định nghĩa dưới đây, và bao gồm bất kỳ người nào duyệt và/hoặc xem ứng dụng, cũng như bất kỳ người nào đăng bất kỳ quảng cáo nào và rao bán bất kỳ món đồ nào trên ứng dụng.

+ ‘Cá nhân’ – Các dịch vụ chỉ được cung cấp cho các cá nhân có khả năng tham gia vào một thỏa thuận có hiệu lực pháp lý theo luật Việt Nam.

+ ‘Doanh nghiệp’ – Các dịch vụ được cung cấp cho các công ty và/hoặc doanh nghiệp. Bất kỳ người nào sử dụng Các dịch vụ với tư cách đại diện cho các doanh nghiệp đó cam đoan rằng mình có thẩm quyền ràng buộc doanh nghiệp vào các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Quy chế.

– Hayraovat.com có thể sửa đổi Quy chế tùy từng thời điểm vì các lý do liên quan đến luật pháp hay quy định, hoặc để đảm bảo Ứng dụng hoạt động đúng cách và suôn sẻ. Người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào qua thư gửi đến địa chỉ thư điện tử do Người dùng cung cấp, hoặc qua thông báo trên Ứng dụng.

– Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Ứng dụng và/hoặc các dịch vụ hayraovat.com cung cấp trên Ứng dụng (‘Các dịch vụ’) sau ngày các sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, Người dùng sẽ được cho là đã đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế sửa đổi. Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với các sửa đổi, Người dùng không được tiếp tục sử dụng Ứng dụng và/hoặc Các dịch vụ.

– Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

– Hoạt động mua bán hàng hóa qua Ứng dụng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAYRAOVAT.COM
Quyền của hayraovat.com

– Có quyền kiểm tra thông tin của các Người bán, đặc biệt là các thông tin về đặc điểm, chất lượng, giá cả của hàng hóa, dịch vụ.

– Hayraovat.com bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam.

– Hayraovat.com không bảo đảm truy cập vào các Dịch vụ được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Ứng dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của hayraovat.com. Ứng dụng và các Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm.

– Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp hayraovat.com loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.

– Hayraovat.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ, hình thức và các nội dung trên Ứng dụng theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Nghĩa vụ của hayraovat.com

–   Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định, Hướng dẫn các quy trình giao dịch và các vấn đề khác có liên quan cho Người dùng.

–  Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của Người Bán.
–  Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cho Người dùng. Không tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan (trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật).
–  Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch  của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Quyền của Người sử dụng

– Người dùng có thể đăng tin trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng nếu thỏa mãn các yêu cầu của Ứng dụng đặt ra và tự do mua bán hàng hóa và dịch vụ phù hợp với Quy chế và quy định của pháp luật.

– Người mua có quyền khiếu nại người bán nếu chất lượng hàng hóa dịch vụ không đảm bảo và/hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi nếu Người bán không trung thực.

Nghĩa vụ của Người sử dụng

– Thực hiện đúng nội dung Quy chế. Người dùng phải đọc Quy chế này và các Quy định đăng tin công bố trên trang ứng dụng trước khi đăng tin.

– Mọi nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người dùng khi tham gia trên trang ứng dụng phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý họat động hayraovat.com.

– Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc Các dịch vụ của mình. Người dùng phải chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng Ứng dụng và/hoặc Các dịch vụ.

– Người dùng phải sử dụng Các dịch vụ theo bất kỳ luật nào có hiệu lực hiện hành tại Việt Nam và phải tuân theo Các Luật lệ và Quy trình Quảng cáo & Đăng rao vặt của hayraovat.com.

– Người dùng không được đăng và/hoặc quảng cáo trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng và/hoặc rao bán trên Ứng dụng bất kỳ món đồ nào:

(a) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai hay bất kỳ quyền sở hữu nào khác hay quyền công khai hoặc riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;

(b) nếu không thì gây các thiệt hại được công nhận trước pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn một sản phẩm có chứa một tuyên bố phỉ báng; hoặc

(c) vi phạm, hoặc trái pháp luật theo, bất cứ luật, đạo luật, sắc lệnh hay quy định áp dụng nào.

– Người dùng đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp và không được cung cấp và/hoặc tác động để được cung cấp các thông tin:-

(a) không đúng sự thật, không chính xác hoặc sai lạc;

(b) liên quan đến việc bán các món hàng giả hay đồ ăn cắp, hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác;

(c) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;

(d) vi phạm bất kỳ luật nào;

(e) có tính chất phỉ báng;

(f) có chứa tài liệu khiêu dâm hay tục tĩu.

(g) có chứa bất kỳ virút máy tính và/hoặc các đoạn chương trình lập trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng, can thiệp bất lợi, có dấu hiệu chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào;

(h) tạo trách nhiệm pháp lý cho hayraovat.com hoặc khiến hayraovat.com bị mất, toàn bộ hay một phần, các dịch vụ của Các nhà Cung cấp Dịch vụ Internet hay của các nhà cung cấp khác;

(i) giới thiệu, phát tán hay nhằm mục đích giới thiệu và/hoặc phát tán các nội dung hoặc tài liệu tuyên truyền có tính chất phân biệt chủng tộc. “Thông tin” được đề cập trên đây bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào được Người dùng cung cấp cho hayraovat.com hoặc cho các Người dùng khác trong bất kỳ khu vực nhắn tin công cộng nào (ví dụ như các diễn đàn cộng đồng, vùng ảnh và vùng phản hồi) hoặc qua thư điện tử.

– Người dùng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho hayraovat.com, hayraovat.com mẹ, các hayraovat.com chi nhánh, hayraovat.com liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của hayraovat.com không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà hayraovat.com phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế này của Người dùng (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người dùng.

– Trong trường hợp Người dùng có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều Người dùng khác, Người dùng đồng ý miễn trừ trách nhiệm của hayraovat.com, hayraovat.com mẹ, các hayraovat.com chi nhánh, hayraovat.com liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của hayraovat.com tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

– Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

IV. QUY TRÌNH GIAO DỊCH
Quy trình giao dịch thông qua Ứng dụng kết nối giữa Người Bán và Người Mua với cơ chế hoạt động được tóm tắt theo như mô tả sau:

– Người Bán khi muốn đăng tin phải có các thông tin sau:

+ Hình chụp sản phẩm, thông tin sản phẩm theo mẫu đăng

+ Họ tên; Email; Số điện thoại; Địa chỉ.

Khuyến khích đăng ký thành viên để tiện theo dõi tin đăng.

– Sau khi tin rao vặt được kiểm duyệt, tin sẽ được đăng lên Ứng dụng, Ứng dụng sẽ gửi thông báo cho Người bán.

– Người Mua tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm trên cơ sở dữ liệu của Ứng dụng và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ
– Người Mua tự liên lạc với Người Bán để thỏa thuận việc giao nhận hàng và thanh toán.
– Hayraovat.com khuyến cáo các thành viên tham gia giao dịch tự tìm hiểu các thông tin về sản phẩm và Người Bán trước khi tiến hành giao dịch. Trang ứng dụng chỉ hỗ trợ các tính năng trung gian giúp người mua và người bán có thể dễ dàng giao dịch thông qua môi trường internet mà không trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch.

V. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Công khai thông tin

Thông tin về Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của hayraovat.com được công bố công khai và chi tiết tại Ứng dụng
Công bố các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Ứng dụng.

Hiển thị các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch: Mô tả cơ bản về hàng hóa, hình ảnh sản phẩm, giá cả, thông tin về Người bán.

Ngoài các thông tin được công khai, những thông tin không thuộc phạm vi được công khai sẽ được bảo mật theo Quy chế hoặc chính sách hayraovat.com ban hành tùy từng thời điểm.

Những vấn đề chung về bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được tuân thủ theo Quy chế hoạt động chung do hayraovat.com ban hành.

Hỗ trợ khách hàng về vấn đề an toàn thông tin và các vấn đề khác

Email: cskh.hayraovat@gmail.com

Giao dịch an toàn

5.1 Hayraovat.com cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch tiện lợi và an toàn cho Người dùng. Tuy nhiên Người dùng cần chủ động phòng ngừa bảo vệ chính mình với các lưu ý sau:

 + Không bao giờ trả tiền trước cho người bán mà bạn không biết.

 + Cho dù người bán tiết lộ thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng của họ, những điều này vẫn không thể bảo vệ bạn khỏi bị lừa.

 + Khi có thể, yêu cầu biên nhận gốc và một biên nhận trên giấy về việc mua bán.

 + Không bao giờ gửi hàng hoá trước khi hoàn tất thoả thuận thanh toán.

Sàn giao dịch thương mại điện tử của Ứng dụng xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:
+ Quản lý thông tin của Người Bán. Khi đăng ký tham gia bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử của Ứng dụng, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Họ tên; địa chỉ, số điện thoại, Email.

 + Kiểm soát giao dịch của người bán: Tin rao vặt bán hàng được kiểm duyệt trước khi đăng, nếu là sản phẩm hàng hóa phải có hình chụp thật.

 + Cơ chế hỗ trợ: có mục thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc cho Người dùng để thông báo các trường hợp lừa đảo, không đúng quy chế … để hayraovat.com xem xét xử lý.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch

Bên Mua và Bên bán có nghĩa vụ tuân thủ Quy chế này và các quy định của pháp luật.

Quyền và lợi ích hợp pháp của các bên được bảo vệ theo Quy chế này và theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Thẩm quyền của hayraovat.com và các biện pháp xử lý vi phạm

– Hayraovat.com có quyền rà soát thường xuyên các hoạt động đăng tin trên cơ sở dữ liệu của Ứng dụng bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi đăng sai sự thật, vi phạm quy chế hoặc kinh doanh vi phạm pháp luật, lừa đảo sẽ bị xử lý theo quy chế và pháp luật.

– Hayraovat.com có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu Người dùng có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Đối với các hành vi lừa đảo hayraovat.com có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên giao dịch

– Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa người mua và người bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau. Ứng dụng có cơ chế thông báo tin quảng cáo vi phạm ngay trong tin đăng. Nếu xác định rõ Người bán có hành vi vi phạm, hayraovat.com có quyền xử lý theo quy chế này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa hayraovat.com và người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

VI. VẤN ĐỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Mọi nội dung, tổ chức, bố cục, văn bản, tài liệu, cơ sở dữ liệu, đồ họa, thiết kế, tuyển tập, ảnh, hình ảnh, hình vẽ, video, đoạn thu âm và các tài liệu khác liên quan đến Ứng dụng (‘Các sản phẩm đã nêu’) là các sản phẩm được bảo vệ theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Trừ các ngoại lệ đã nêu trong Quy chế này, nghiêm cấm Người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động sau đây mà không được sự đồng ý bằng văn bản của hayraovat.com: chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, tải, đăng, tạo sản phẩm phát sinh, làm giả và sử dụng Các sản phẩm đã nêu trên bất kỳ trang web nào khác; và
chuyển nhượng và / hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, danh sách người dùng, cơ sở dữ liệu hay các danh sách khác, tuyển tập, sản phẩm hay dịch vụ nào khác được cung cấp bởi hay mua từ hayraovat.com hoặc Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, đồ học, biểu trưng, ảnh, tập âm thanh và hình ảnh.
Việc đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và tài liệu.

Không được tái tạo phần nào của Các sản phẩm đã nêu dưới bất kỳ hình thức nào hay đưa vào bất kỳ hệ thống truy tìm thông tin nào, dù là điện tử hay máy móc, để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép bổ sung, bán hàng, chuẩn bị sản phẩm phát sinh hay các hình thức sử dụng khác ngoài mục đích cá nhân của Người dùng.

Với việc sử dụng trang Ứng dụng, Người dùng đồng ý chuyển nhượng cho hayraovat.com toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến bản quyền của các rao vặt và quảng cáo đăng trên Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn các đoạn văn bản, đồ họa, hình vẽ, bố cục và ảnh (“Các sản phẩm được chuyển nhượng’’).

Với việc sử dụng Ứng dụng, Người dùng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của Các sản phẩm được chuyển nhượng và sẽ bảo đảm cho hayraovat.com không phải chịu thiệt hại từ các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ quyền sở hữu Các sản phẩm được chuyển nhượng.

Tất cả các ảnh sử dụng trong bất kỳ rao vặt và quảng cáo nào và được đăng trên Trang Ứng dụng sẽ được đóng dấu hình mờ của hayraovat.com (‘Hình mờ’). Không được xóa bỏ Hình mờ vào bất kỳ lúc nào.

hayraovat.com rất chú trọng đến việc vi phạm bản quyền và sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động bao gồm cả tiến hành kiện tụng với bất kỳ người nào vi phạm bản quyền.

XIN LƯU Ý rằng việc vi phạm bản quyền sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lý dân sự, hình sự.

VII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA HAYRAOVAT.COM
– Trong toàn bộ phạm vi được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào hayraovat.com, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của hayraovat.com, cũng không phải chịu trách nhiệm đối với:

+ Bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất trừng phạt, ngẫu nhiên hay mang tính hậu quả nào liên quan đến Ứng dụng của hayraovat.com bao gồm các thiệt hại kinh tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hay tiết kiệm dự tính); hoặc

+ Bất kỳ thiệt hại danh tiếng, uy tín hoặc trách nhiệm nào theo luật pháp hiện hành; hoặc

+ Bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hay mang tính hậu quả nào phát sinh từ hay có liên quan Ứng dụng của hayraovat.com, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động xử lý vi phạm hợp đồng, các hành động theo luật dân sự về sự khinh suất, phỉ báng, vi phạm bản quyền, vi phạm thương hiệu, bán hàng giả, vi phạm các thiết kế công nghiệp đã đăng ký, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm bí mật nghề nghiệp; hoặc

– Hayraovat.com không và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động hoặc thiếu sót của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác hoặc đối với sự cố hay trục trặc của mạng và thiết bị của họ.

VIII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Doanh nghiệp không bảo đảm truy cập vào các cơ sở dữ liệu của Ứng dụng được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Ứng dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của Doanh nghiệp. Ứng dụng và các Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm.

– Nếu bất kỳ quy định nào của Quy chế này được xem là vô hiệu hoặc không thể thực thi được, quy định đó sẽ bị xóa bỏ nhưng các quy định còn lại vẫn sẽ được thực thi.

– Người dùng và hayraovat.com là các bên độc lập của Quy chế, và không có quan hệ môi giới, hợp tác, liên doanh, chủ-thợ hoặc người nhượng quyền-người được nhượng quyền nào được nhắc đến hoặc phát sinh bởi Quy chế này.

– Việc hayraovat.com không có hành động nào đối với vi phạm của Người dùng hoặc người nào khác sẽ không cấu thành sự từ bỏ của hayraovat.com đối với quyền hành động xử lý các vi phạm sau đó hoặc tương tự.

– Các đề mục và chú thích của Quy chế này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không ảnh hưởng đến cách hiểu hoặc diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này.

– Quy chế của Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại đăng ký qua thiết bị di động có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ Công Thương phê duyệt.

– Hayraovat.com có quyền thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Trang ứng dụng cho các Người dùng biết.

– Quy chế này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam, và phải tuân theo sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam.

Hayraovat.com là trang web mua bán rao vặt cho phép người mua và người bán kết nối và giao dịch an toàn, dễ dàng trong một môi trường tiện lợi và rõ ràng. Ở Hayraovat.com, bất kỳ ai cũng có thể đăng tin rao vặt miễn phí ngay, không cần phải đăng ký tài khoản.